Powiat
Wojewodztwo
Polska

Lokalizacja:

GNIEW, ul. Krasickiego

Przeznaczenie:

Usługi, przemysł (planowana biogazownia)

Powierzchnia:

6,4953 ha

Właściciel:

Gmina Gniew

Numery działek:

1/25, 2/5, 2/4, karta mapy 20, miasto Gniew17/3, 16/3, karta mapy 1

Kontakt:

Anna Kowalewska
Tel. (58) 530-79-52
sekretariat (58) 535-22-55
Fax (58) 530-79-40
sekretariat@gniew.pl
www.gniew.pl

Multimedia:
Dokumenty do pobrania
PDF
fotofotofotofotofotofoto

Panoramy Terenu NR 1

foto foto

Lokalizacja:

GNIEW, ul. Krasickiego

Przeznaczenie:

tereny mieszkaniowe: B,

Grunty orne:

RIIIb

Powierzchnia:

3,6761 ha

Właściciel:

Gmina Gniew

Numery działek:

1/26, 1/27, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 2/36, karta mapy 19

Kontakt:

Iwona Kriegel
Tel. (58) 530-79-52
sekretariat (58) 535-22-55
Fax (58) 530-79-40
sekretariat@gniew.pl
www.gniew.pl

Multimedia:Dokumenty do pobrania
PDF
fotofotofotofotofotofoto

Panoramy Terenu NR 2

foto foto